Fakturaadresser


Gumpens Auto med datterselskaper ønsker å motta inngående fakturaer elektronisk EHF eller PDF.

Selskapsnavn, org.nr og e-post adresse.

  • Gumpens Auto Vest as 945 001 305 gumpensautovestas@invoicecenter.net
  • Gumpens Auto as 984 414 307 gumpensautoas@invoicecenter.net
  • Gumpens Auto Øst as 994 572 911 gumpensautoostas@invoicecenter.net
  • Gumpens Auto Mandal as 959 543 402 gumpensautomandalas@invoicecenter.net
  • Gumpens Auto Lyngdal as 952 123 424 gumpensautolyngdalas@invoicecenter.net
  • G-Bil as 953 102 552 g-bilas@invoicecenter.net
  • *Gumpens Auto Porsgrunn/Grenland Auto as 918 506 519 grenlandautoas@invoicecenter.net
  • *Gumpens Auto Skien/Skien Bil as 980 382 427 skienbilas@invoicecenter.net

Dersom du ikke har mulighet til å sende faktura elektronisk må følgende postadresse benyttes:

< Selskapsnavn >
c/o Fakturamottak
Postboks 4171
8608 MO I RANA

* Grenland Auto og Skien Bil er selskapsnavn for butikkene i hhv Porsgrunn og Skien.