Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Fortsetter du å benytte dette nettstedet aksepterer du bruk av våre informasjonskapsler. Du kan endre dette i dine innstillinger for nettleseren.

Mer Flere lenker

Volkswagen ID.3 blir karbonnøytral

Publisert 07.november 2019

ID.3 er starten på en ny æra – også innen bærekraftig bilproduksjon. Den elektriske bilen fra Volkswagen blir den første som er karbonnøytral gjennom både produksjon og livsløp. Her forklarer vi hvordan.

For å oppnå karbonnøytralitet, etterstreber Volkswagen tre prinsipper. For det første kuttes alle CO2-utslipp der det er mulig, på en bærekraftig måte. For det andre legger Volkswagen om energiforsyningen til produksjon og ladeinfrastruktur til å være basert på fornybare energikilder. For det tredje kompenserer Volkswagen for uunngåelige utslipp.

Å oppnå bærekraftig mobilitet er en kompleks prosess, som krever en helhetlig tenking. Ved hjelp av LCA finner Volkswagens eksperter såkalte «hot-spots» i produksjonen – der de høyeste utslippene av CO2 er. Når det gjelder ID.3, skiller batteriet seg ut med over 40% avCO2-utslippene. Det er derfor grunn til å studere batteriproduksjonen spesielt.

Kontroll over forsyningskjeden

Utfordringen er at Volkswagen ikke produserer batteriet selv. I dette tilfellet må derfor Volkswagens eksperter undersøke den såkalte forsyningskjeden, inkludert utvinning og produksjonen av materialer og komponenter som inngår i høyvoltsbatteriet. Her har Volkswagen indentifisert et potensial for CO2-reduksjon på 33%, og enda mer er mulig på lenger sikt.

Batteriproduksjonen er også energikrevende. Dette er grunnen til at produksjonen av en elektrisk bil har høyere CO2-utslipp enn en bil med forbrenningsmotor – i snitt 1,5 ganger høyere. Konsekvent klimatenkning må derfor starte tidlig. Optimering av batteriproduksjonen er åpenbar: Dersom fornybar energi brukes til å produsere batteriene, vil klimaavtrykket reduseres kraftig.

CO2-reduksjon i produksjonen

Andre viktige fokus har vært stålproduksjonen og produksjonen av de elektriske motorene. Når det gjelder stål, kan komplekse prosesser gi innsparinger på 70% innen noen få år. Når de gjelder de elektriske motorene, bruker Volkswagen resirkulert aluminium i motorhuset. Sparepotensialet i dette, sammen med andre tiltak, er ikke mindre enn 50%.

ID.3 produseres ved Volkswagens fabrikk i Zwickau. Her bygges nå hele fabrikken om til produksjon av elektriske biler, med en produksjonskapasitet på 330 000 kjøretøy i året når siste byggetrinn er fullført i 2021.

For å kunne produsere et slikt volum på en bærekraftig måte, er fabrikken optimert i årevis. I midten av 2019 var resultat av gjennomførte tiltak en reduksjon av CO2-utslipp på 66% sammenlignet med 2010. Fabrikken er for eksempel forsynt med grønn energi fra TÜV-sertifiserte Volkswagen Kraftwerks GmbH. Her produseres den elektriske energien med vannkraft, vindkraft og solenergi. I tillegg har Zwickau en egen termisk kraftstasjon som drives med naturgass. Denne har en meget stor tilleggsfunksjon: Den dekker også 70% av fabrikkens oppvarmingsbehov.

 

Klimakompensering

Utslippene som ikke kan unngås i Zwickau, blir kompensert for gjennom klimaprosjekter. Volkswagen er aktive i skogbeskyttelse og prosjekter for gjenoppbygning av skog i tropiske områder. Prosjektene er sertifisert etter de høyeste internasjonale standardene: «The Verified Carbon Standard» (VCS), «Climate Community and Biodiversity Standard» (CCB) og «Gold Standard».

Med det første prosjektet «Katingan Mataya Forest Protection Project» på den indonesiske øya Borneo, kompenserer Volkswagen de foreløpig uunngåelige utslippene ID.3 står for, før den blir levert til kundene.

I «Katingan Mataya Forest Protection Project» samarbeider Volkswagen med Permian Global, en prosjektutvikler som er rettet inn mot beskyttelse og gjenoppbygning av tropiske skoger. Prosjektet sikrer 149 800 hektar skog på karbonrik torvjord.

 

CO2-nøytral på veien

I bruk er ID.3 helt utslippsfri – så sant den lades med elektrisitet fra fornybare kilder. Derfor tilbyr Volkswagens datterselskap Elli miljøvennlige ladeløsninger, basert på Volkswagen Natrustrom. Her kommer 100% av energien fra fornybare kilder. Dette gjør det vesentlig enklere for kunder på det europeiske kontinentet å lade bilen karbonnøytralt hjemme.

Langs veiene kan kundene benytte seg av ladeinfrastrukturen til Ionity, der Volkswagen er deleier. Innen 2020 vil Ionity ha bygget 400 ultraraske ladestasjoner langs Europas største trafikkårer. De kan også tilby 100% fornybar energi – så sant det er tilgjengelig i de respektive landene.

Bærekraftig betyr også holdbar. At Volkswagen gir garanti på ID.3-batteriene i 8 år eller 160 000 km, viser at de skal få et langt liv.

Verdifulle resursser ved reisens slutt

Resirkulering av et kjøretøy etter endt livsløp er en kompleks prosess, som Volkswagen også har engasjert seg i. Forskningsprosjektet «LithoRec» ble lansert i 2009 for å studere resirkulering av litium-ion-batterier. Nå bygges det en pilotlinje for resirkulering av slike batterier i Volkswagens fabrikk i Salzgitter.

Les: Volkswagen satser tungt på battericeller

 

Målet er å optimere resirkuleringsprosessen og ytterligere å redusere karbonavtrykket fra batteriproduksjonen ved gjenbruk av materialer. Resirkuleringen konstrueres som en lukket krets (closed-loop). Volkswagen arbeider også med gjenbruk av høyvoltsbatterier i stasjonære installasjoner. Dette vil også forbedre kjøretøyenes CO2-balanse.

For å oppnå klimanøytral mobilitet på lang sikt, peker alle pilene hos Volkswagen mot elektrifisering. Derfor er ID.3 en pionér for bærekraftig mobilitet.