Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Fortsetter du å benytte dette nettstedet aksepterer du bruk av våre informasjonskapsler. Du kan endre dette i dine innstillinger for nettleseren.

Utvidet registerreim-garanti

Publisert 15.august 2018

Gumpens Auto Vest innfører nå Utvidet Registerreim-Garanti.

En av de største kostnadene du kan få i forbindelse med ditt bilhold er reparasjonene etter et eventuelt registerreimhavari. For at du skal slippe å bekymre deg for dette innfører vi nå Utvidet RegisterreimGaranti.

Det betyr at dersom du utfører servicene på din Volkswagen hos Gumpens Auto Vest, garanterer vi at registerreimen holder til neste service. Dersom registerreimen mot all formodning skulle ryke innen den tid, dekker vi alle reparasjonsutgiftene dette måtte medføre.

Gjelder for biler som er på service hos oss etter 1.januar 2018.

Utvidet RegisterreimGaranti Vilkår
Etter utløp av ordinær garantitid på 5 år/100.000 km, kan du som privatkunde nyte godt av Utvidet RegisterreimGaranti på de vilkår og betingelser som følger nedenfor:
1. Gjelder for alle Volkswagen-modeller unntatt de modeller som i kontrakt er definert som Taxi
2. Gjøres gjeldene enten i) etter utført ordinær service hos Gumpens Auto Vest eller ii) etter særskilt kontroll og godkjenning av registerreim hos Gumpens Auto Vest.
3. Gjelder til neste foreskrevne service.
4. Fornyes automatisk ved å følge foreskrevet serviceprogram hos Gumpens Auto Vest.
5. Registerreimen og alle tilhørende deler må være skiftet innenfor produsentens foreskrevne intervall og vedlikeholdsplan.
6. Registerreimen og alle tilhørende deler må være Volkswagen originaldeler for at Utvidet RegisterreimGaranti skal være gyldig.
7. Eventuelle anbefalinger fra Gumpens Auto Vest, om skift eller reparasjoner tilknyttet registerreimen må følges.
8. Eventuelt tidligere registerreimskifte må være foretatt av Volkswagen merkeverksted i Norge.
9. Garantien gjelder for registerreimen og direkte tilhørende deler. Skulle registerreimen havarere som følge av ytre påvirkninger vil ikke Utvidet RegisterreimGaranti gjelde. Eksempler på ytre påvirkninger kan være kollisjonsskader, lekkasjer av væsker eller fremmedlegeme som kommer i konflikt med registerreim.
10. Kostnadsdekning forutsetter at reparasjonen utføres hos Gumpens Auto Vest. Eventuell kontroll eller reparasjon annet sted må godkjennes av Gumpens Auto Vest på forhånd. Kostnader tilknyttet kontroll eller reparasjon annet sted må legges ut for av fører/bileier.

Utvidet Registerreimgaranti dekker:
1. Ved havari av registerreimen dekker vi alle reparasjonskostnader dette måtte medføre. Det være seg registerreimskift og skifte/reparasjon av eventuelle motorkomponenter.
2. Tilbud om erstatningsbil for å være mobil i reparasjonstiden. Spesialutstyrte biler som f.eks bil med kjøreskoleutstyr tilbys ikke. Retur av erstatningsbil må skje til samme sted som den ble hentet ut.
3. Det er ingen egenandel på reparasjon.
4. Garantien følger bilen ved evt. eierskifte.

Verkstedtjenester